ניתוח סטטיסטי לסטודנטים

ניתוח סטטיסטי של נתוני שאלונים ושל נתונים אחרים (למ"ס, בנק ישראל, שוק ההון, מאגרי החברה ועוד), המבוצע, בדרך כלל, במסגרת קורסים לתואר ראשון כגון סמינריון, פרויקט גמר, קורסים אמפיריים בשוק ההון וכו'. 

הניתוח מבוסס על תכנות מוכרות כגון SPSS, Eviews, stata, R ואפילו Excel והוא כולל סטטיסטיקה תיאורית כגון טבלת שכיחויות, מדדי מרכז (ממוצע, סטית תקן, חציון) וסטטיסטיקה היסקית פשוטה לבדיקת השערות כמו מבחני חי-בריבוע, קורלציות/מתאמים (לבדיקת קשרים), מבחני t (להשוואת ממוצעים) וניתוח רגרסיה.

בנוסף לביצוע העיבודים הסטטיסטטיים כולל הניתוח גם כתיבת סיכום מילולי של התוצאות (טיוטה של פרק הממצאים)