ליווי מתודולוגי לתארים מתקדמים וחוקרים

מישהו לחשוב איתו 

... על ניסוח שאלות המחקר והגדרת משתני המחקר

... על בחירת גישת המחקר המתאימה

... על בנייה של כלי המחקר (שאלונים), איתור או תיקוף של כלים קיימים

... על תכנון של מהלך המחקר


אנחנו מספקים סיוע באיסוף הנתונים והכנתם לניתוחים הסטטיסטיים, וכמובן ביצוע הניתוח הסטטיסטי, ובכלל זה ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים כגון ניתוחי שונות (MANOVA, MANCOVA), רגרסיה לוגיסטית ורגרסיה מולטינומיאלית, ניתוחי משוואות מבניות (SEM, AMOS) ועוד.

בנוסף לעיבוד הסטטיסטי, כולל השירות סיכום מילולי של הממצאים וסיוע בכתיבה של מאמרים ופרסומים אקדמיים אחרים.

היקף ההתקשרות נקבע לפי היקף השעות ולפי רמת המורכבות של הניתוחים הנדרשים