הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

6 באוג׳ 2018, 23:59 חן גולדברג מחק את בייביסיטר
6 באוג׳ 2018, 23:58 חן גולדברג מחק את נוכחות משה
16 ביוני 2017, 0:36 חן גולדברג ערך את קשר בין משתנים (מתאם)
16 ביוני 2017, 0:34 חן גולדברג מחק את מתאם (קורלציה)
16 ביוני 2017, 0:34 חן גולדברג ערך את מקדם המתאם של פירסון
16 ביוני 2017, 0:33 חן גולדברג ערך את מקדם המתאם של פירסון
16 ביוני 2017, 0:31 חן גולדברג יצר את pearson
16 ביוני 2017, 0:28 חן גולדברג ערך את קשר בין משתנים
16 ביוני 2017, 0:26 חן גולדברג ערך את קשר בין משתנים
16 ביוני 2017, 0:26 חן גולדברג יצר את correlation
2 ביוני 2017, 1:09 חן גולדברג ערך את גודל מדגם
2 ביוני 2017, 1:04 חן גולדברג ערך את סוגיות בסטטיסטיקה
2 ביוני 2017, 1:04 חן גולדברג ערך את בדיקת השערות ממוצע
2 ביוני 2017, 1:02 חן גולדברג ערך את בדיקת השערות ממוצע
2 ביוני 2017, 1:02 חן גולדברג ערך את גודל מדגם
2 ביוני 2017, 0:58 חן גולדברג מחק את בדיקת השערות ממוצע
2 ביוני 2017, 0:56 חן גולדברג ערך את בדיקת השערות ממוצע
2 ביוני 2017, 0:56 חן גולדברג ערך את בדיקת השערות ממוצע
2 ביוני 2017, 0:56 חן גולדברג יצר את בדיקת השערות ממוצע
2 ביוני 2017, 0:54 חן גולדברג ערך את חישוב גודל מדגם לאמידת ממוצע לפי סטית תקן (ידועה) וגודל טעות
2 ביוני 2017, 0:52 חן גולדברג ערך את גודל מדגם
2 ביוני 2017, 0:52 חן גולדברג ערך את גודל מדגם
2 ביוני 2017, 0:52 חן גולדברג יצר את גודל מדגם
2 ביוני 2017, 0:41 חן גולדברג ערך את השוואת ממוצע מדגם לממוצע של אוכלוסיה (שונות האוכלוסיה ידועה, מבחן Z)
2 ביוני 2017, 0:40 חן גולדברג יצר את השוואת ממוצע מדגם לממוצע של אוכלוסיה (שונות האוכלוסיה ידועה, מבחן Z)

ישנים יותר | חדש יותר