סולמות מדידה

במסגרת המחקר משתמשים במשתנים. משתנה הוא למעשה ייצוג של מושג שהוא בעל משמעות עבורנו.
לכן, האופן בו נבחר להציג את המשתנה יוכל להשפיע על המשמעויות של המשתנה ועל התוצאות, שכן דרך הייצוג של המשתנה תשפיע על החישובים שנוכל לבצע עם המשתנה.
קיימים ארבעה סולמות למדידה (כלומר, לייצוג) של משתנים:

 סולם  תיאור  דוגמה
 סולם שמי
(מכונה גם נומינלי, קטגוריאלי, Nominal)
משמש לצורך מיון או הבחנה בין קבוצות.
זהו סולם איכותי, כלומר לא ניתן לבצע איתו פעולות כמותיות כמו חיבור או הכפלה.
 מין, ארץ לידה או מצב משפחתי.
 סולם סדר
(מכונה גם אורדינאלי, Ordinal)
משמש למיון, אך בנוסף מאפשר לסדר את הקבוצות על פי יחס מסויים.
פעמים רבות נמדד באמצעות סולם ליקהרט.
זהו סולם איכותי, אך באמצעות המרה לערכים מספריים (לדוגמה 1 רמה נמוכה ו-5 רמה גבוהה) ניתן לבצע איתו פעולות כמותיות כמו חיבור או הכפלה.
מידת הסכמה (בכלל לא מסכים, מסכים מעט, מסכים במידה בינונית, מסכים במידה רבה)
שביעות רצון (נמוכה, בינונית, גבוהה)
הכנסה יחסית (נמוכה מהממוצע, דומה להכנסה הממוצעת, גבוהה מההכנסה הממוצעת)
סולם רווח
(אינטרוול, Interval)
 סולם כמותי, המאפשר בנוסף לסדר גם למדוד את ההפרש בין שני ערכים.
אין משמעות למכפלה.
טמפרטורה:
היום חם יותר ב-2 מעלות מאשר אתמול (האם היום חם פי 2 מאשר לפני שבוע? אי אפשר)
זמן:
נבדק א הגיע 20 דקות אחרי נבדק ב (האם נבדק א הגיע פי 3 אחרי נבדק ב? אי אפשר)
סולם מנה
(יחס, Ratio)

 סולם כמותי, בו אפשר לבצע גם פעולות הכפלה.
בסולם זה יש משמעות לנקודת ההתחלה ו/או סוף.
משקל:
הוא שוקל 50 ק"ג יותר ממני. הוא שוקל פי 2 ממני.
גיל:
הוא גדול ממני ב-20 שנה. הוא גדול ממני פי 2.
משך זמן (מדידה עם התחלה וסוף):
הריון של פגים קצר ב-3 חודשים מהריון רגיל. אורכו של הריון של פגים הוא באורך שני שליש מהאורך של הריון רגיל