מהימנות (reliability)


בשונה מהמונח של אמינות השכיח בתחומי התעשיה, הרפואה והמחקר הביולוגי, אשר לרוב מגלם את הסיכוי לכשל של מערכת, כלי או מכשיר, השימוש במונח של מהימנות נפוץ בתחומים של מדעי החברה וההתנהגות כדי לאמוד את טיבו של שאלון.
פעמים רבות, ובפרט במדעי החברה וההתנהגות, מבקשים לאמוד רגשות, עמדות, שביעות רצון, מוטיבציה ועוד ועוד.
השימוש בשאלונים כאלה הוא נוח, מהיר וקל להבנה על ידי המשיבים, אך לא פחות מכך הוא גם קל לעיבוד ולניתוח על ידי עורכי המחקר.
אולם כאן נשאלת השאלה, איך יודעים אם השאלון אכן מהווה כלי טוב (כלומר, מהימן) לבדיקת הנושא אותו הוא מבקש לבדוק.
נניח שאנו רוצים לבנות שאלון למדידת דעות קדומות של אנשים ביחס למכוניות יפניות. אנחנו יכולים להתחיל על ידי יצירת מספר פריטים כגון: "למכונית יש אישיות", "כל המכוניות נראות אותו דבר" וכו'.
ניתן להציג את הפריטים בשאלון לקבוצה של הנבדקים (למשל, אנשים שמעולם לא היו בעלים של מכונית יפניות או אנשים שמתכוונים לרכוש מכונית בשנה הקרובה). אנחנו יכולים לבקש מהנבדקים לציין את מידת ההסכמה שלהם עם האמירות המתוארות בפריטים סולם בן 6 דרגות, בו 1 = לא מסכים ו- 6 = מסכים.

אנו משערים כי המושג של "דעות קדומות כלפי מכוניות יפניות" אכן קיים, ויותר מכך, שכל פריט "מתאים" למושג הזה במידה מסוימת. לכן, ניתן לומר כי התשובה של נבדק מסויים לפריט מסוים משקף שני היבטים:
  1. ההיבט הראשון משקף את הדעות של הנבדק ביחס למושג עצמו, כלומר ל"דעה קדומה כלפי מכוניות יפניות".
  2. ההיבט השני משקף היבט אזוטרי של השאלה (הפריט) המתאימה.
לדוגמה, תשובת הנבדקים ביחס להיגד "כל המכוניות נראות אותו דבר". הסכמה או אי-הסכמה עם אמירה זו אכן תלויים בדעה קדומה של הנבדק ביחס למכוניות, אבל הם גם יכולים להיות מושפעים מדברים אחרים שלא קשורים לדעה הקדומה, כמו לדוגמה העובדה שהשכן של הנבדק רכש לאחרונה מכונית מיוחדת במינה.

המשמעות היא שכל מדידה (התגובה לפריט) משקפת במידה מסוימת את הדעה האמיתית ביחס למושג המתאים (דעה קדומה נגד מכוניות יפניות), ובמידה מסוימת הטיה אזוטרית, אקראית או שגיאה.
מכאן, ההגדרה של מהימנות היא פשוטה: מדידה מהימנה אם היא משקפת בעיקר את המושג האמיתי, יחסית לשגיאה.
לדוגמה, פריט כמו "מכוניות יפניות אדומות הן מכוערות במיוחד" לא יהווה מדד מהימן לדעות הקדומות נגד מכוניות יפניות, מכיון שהוא משקף לא רק דעות קדומות כלפי מכוניות יפניות, אלא גם, ואולי בעיקר, העדפות ביחס לצבע. מאחר וקיימים הבדלים בהעדפות ובדיעות של נבדקים שונים ביחס לצבעים באופן כללי (ולא רק של מכוניות).

לאור הגדרה זו ניתן לנסח בקלות אינדקס אשר יתאר את מהימנות כלי המדידה:
מהימנות היא היחס בין השונות של הרכיב האמיתי ביחס לשונות שנדגמה.

המדד המקובל ביותר למדידת מהימנות הוא מדד alpha של Cronbach.
באפשרותך להעלות נתונים משלך ולבדוק את רמת המובהקות שלהם בקישור הבא.