השוואת ממוצע מדגם לממוצע של אוכלוסיה (שונות האוכלוסיה ידועה, מבחן Z)