שרותים לעסקים וארגונים

  • סקרים בנושאי צרכנות ולקוחות - באמצעות הפעלה של כלים מגוונים כגון עמדות צרכנים, שביעות רצון ונאמנות לקוחות, כוונת רכישה ודפוסי צרכנות, תפישת איכות השרות ועוד. בהקשר זה אנו מציעים ביצוע של ניתוח שאלונים ועריכת סקר טלפוני או סקרי שטח.

  • ניתוח שוק ובחינה של הסביבה החיצונית - סקירה וניתוח איכותי וכמותי של הסביבה השיווקית והכלכלית של הארגון ו/או המיזם, סקרי היתכנות ובחינת כדאיות כלכלית. בין השאר אנו מציעים ניתוח שוק, הערכת שווי של חברות וניתוח הסביבה החיצונית והפנימית שלהן, פילוח שוק, סקירה ענפית וכיוצא באלה.

  • ניתוח פנים ארגוני - ניסוח ופיתוח של כלים ומדדים לשיפור ומיטוב ההתנהלות הארגונית, הן ברמת ההנהלה, הן ברמת העובדים והן ברמת האסטרטגיה הארגונית. אמצעים נפוצים כוללים הערכות ביצועי עובדים ושיפור הישגים, מדידת שביעות רצון ואקלים ארגוני, מבנה השכר ותגמול אופטימליים ועוד.

  • מחקרים רפואיים - סיוע וליווי של מהלך המחקר הרפואי, סיוע בשיפור המערך התומך (אחיות, מרפאות חיצוניות, הדרכת חולים) ומיטוב של פרטיקות קליניות.