שירותים לאקדמיה ולמוסדות מחקר


מטרתו של המחקר האקדמי היא לסייע בהבנה של נושאים ותהליכים. אחד האמצעים הבולטים לכך הוא המחקר האמפירי.
הרעיון הוא פשוט. באמצעות איסוף נכון של מידע רלוונטי וניתוח יעיל שלו ניתן לזהות דפוסים וחוקיות ולהבין תהליכים במגוון רחב של תחומים:
מנהל עסקים על ענפיו השונים: כלכלה, שיווק, שוק ההון, חשבונאות, משאבי אנוש, מנהל ציבורי ועוד.
מדעי החברה: סוציולוגיה, חינוך, עבודה סוציאלית, לימודי מגזר וכיוצא באלה.
מדעי ההתנהגות.
במקרים רבים, ניתן להיעזר בחוקיות זו גם כדי לחזות התנהגויות עתידיות על בסיס אותם דפוסים.
ברור, לאור זאת, מדוע מחקרים כה רבים נסמכים על העיבודים הסטטיסטיים על מנת להוכיח את טענותיהם.

מגוון השירותים שמציע צוות החוקרים בשאילתה עוסק בכל שלבי המחקר:
 • סיוע בניסוח שאלת מחקר והשערות המחקר
 • התאמת המתודולוגיה (שיטת המחקר) המתאימה לבדיקת שאלת המחקר
 • ניסוח כלי המחקר, בין אם באמצעות איתור שאלון או על ידי בניה של כלי מחקר וביצוע בדיקות תוקף ומהימנות
 • סיוע באיסוף המידע. הפצה, איסוף וניתוח של שאלונים
 • ביצוע ניסויים ועריכת ראיונות
 • כתיבת פרק ממצאים וניתוח מילולי של הממצאים
 • התמחות מיוחדת בענפי המשנה של מנהל עסקים, כלכלה, שוק ההון, חשבונאות כמו גם במדעי החברה (סוציולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך).
 • ניסיון עשיר בליווי הכנה של סמינריון, עבודת גמר, פרוייקט, תיזה, דוקטורט או עבודות גמר לתארים מתקדמים
 • ביצוע הניתוחים הסטטיסטיים והפקת תוצרי המחקר:

   סטטיסטיקה תיאורית סקירה של אוכלוסיית המחקר, הדגימה, משתני המחקר (ובכלל זה מדדי פיזור מרכזיים) והקשרים בינהם.
  בין השאר, ובהתאם לצורך ולהקשר, נעשה שימוש בתרשימים, טבלאות ותיאור מילולי של הנתונים ומשמעותם.
   הסקה סטטיסטית לרוב חלקו העיקרי של הניתוח הסטטיסטי, העוסק בבחינת השערות המחקר.
  ההסקה יכולה להיות פשוטה, לדוגמה, בחינת קשרים דו-מימדיים בין משתנים כגון בחינת מקדמי המתאם (קורלציה), מבחני t להשוואה בין ממוצעים, מבחני חי בריבוע להשוואת פרופורציות וכיוצאה באלה.
  ההסקה יכולה להיות מורכבת יותר, ולכלול עיבודים כגון ניתוח שונות (ANOVA) וביצוע רגרסיות ליניאריות ואחרות כמו גם ניתוחים מתקדמים יותר כגון ניתוח משוואות מבניות (SEM).

אנו מקפידים לשמור על מקצועיות רבה ושימוש בכלים ותכנות עיבוד הנתונים המתקדמים ביותר (כגון SPSS, AMOS, STATA, EVIEWS, WEKA ועוד) לביצוע הניתוחים.
יחד עם זאת, ברור לנו שלא כולם נולדו סטטיסטיקאים...
על פי תפישתנו, חשוב לשלב בין רמה גבוהה ללא פשרות מצד אחד, ומצד שני שימוש בשפה קולחת ומובנת, או כפי שאנחנו נוטים לנסח זאת "הצגת המספרים בשפת העם".

ניתן להתרשם מפרק ממצאים לדוגמה המופיע בתחתית העמוד.

אל תחכו עוד רגע.
צרו קשר היום!
Ċ
חן גולדברג,
25 במרץ 2012, 1:53
Comments